KREISKY - BLITZ: VÖ 16.3.

27.7. Wien Karlsplatz / Popfest
28.7. Bad Wörishofen Soundfeld-Festival